Main image e Administrare aplicatie

Operatii pentru administrarea si configurarea programului

Configurare câmpuri extra

Pentru fiecare obiect din aplicatie (exemple: utilizatori, documente) se pot adăuga valori suplimentare (numite câmpuri extra) pentru a salva orice detalii, observatii, care ajută la optimizarea operării in aplicatie.

Campuri extraCâmpurile extra vor aparea afisate in tabele, in ferestrele de adăugare ale obiectelor si in rapoarte. De asemenea, se pot face căutari si filtrari dupa acestea.

Câmpurile extra pot fi numerice, alfanumerice, de tip data (ex: „13/06/1991”). Introducerea datelor poate fi facuta prin campuri de editare, campuri de tip combo-box (cu liste), butoane radio, sau campuri numerice de tip spinner. In figura alaturata sunt exemplificate 4 campuri extra de diferite tipuri. Numarul câmpurilor extra care se pot defini in aplicatie este nelimitat.

Import si export date

Transformarea unor date tabelare dintr-un format in altul, cu posibilitati avansate de export)

Configurare mulțime de date

Ajuta la editarea complexa a unor date. Acestea se pot filtra, ordona alfabetic sau modifica tipul literelor (majuscule/minuscule). Se pot elimina spatiile goale sau a valorilor duplicate.

Validare coduri

Permite validarea unor texte care au un format anume sau care conțin cifre de corecție. Se determina dacă valorile introduse sunt corecte. Se pot valida liste formate din: coduri numerice personale, coduri de identificare fiscala, conturi IBAN, e-mail-uri, adrese de Internet sau coduri de bare.